Các vấn đề cần quan tâm về thuế TNCN trong đại dịch

This event has finished.

14/07/2021 (14:00 - 15:00)

Trong nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh trong đại dịch, nhiều tổ chức đang thực hiện các kế hoạch như cho phép nhân viên làm việc từ xa hoặc trở thành nhà thầu độc lập hoặc người làm việc tự do. Người sử dụng lao động phải luôn cập nhật các hướng dẫn và sửa đổi mới nhất từ ​​cơ quan thuế cũng như nắm rõ nghĩa vụ thuế TNCN của mình.

Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ nghĩa vụ thuế TNCN của mình trong thời kỳ đại dịch và những lưu ý quan trọng để những tránh rủi ro về thuế, RSM Việt Nam xin mời Quý công ty đến với tập thứ hai của Chuỗi Đối thoại về Thuế với chủ đề Những mối quan tâm về thuế TNCN trong Đại dịch.

Mời Quý công ty tham gia chuỗi Đối thoại về thuế của RSM, nơi chúng tôi sẽ thảo luận các vấn đề chung về thuế, những thay đổi gần đây trong các quy định về thuế và các trường hợp phổ biến khác.

Điểm chú ý:

  • Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong thời kỳ đại dịch
  • Những lưu ý về các yêu cầu tuân thủ khi trả lương gần đây
  • Cơ hội giảm thiểu nghĩa vụ thuế TNCN

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Diễn giả: Lê Khánh Lâm, Phó Tổng Giám đốc, Điều hành dịch vụ Thuế & Tư vấn

Khách mời: Phan Thị Kim Ngân, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Thuế & Tư vấn

Xem lại buổi thuyết trình tại đây: