Cập nhật giữa năm: Các ngành kinh tế chịu tác động mạnh, phản ứng của Chính phủ và cách quản lý rủi ro thuế trong đại dịch

This event has finished.

08/07/2020 (15:00 - 16:00)

RSM Việt Nam phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Thái Lan (Việt Nam) trân trọng kính mời quý công ty tham dự hội thảo trực tuyến này.

Chủ đề thảo luận

  • Tóm tắt tác động của đại dịch COVID-19 đối với kinh tế Việt Nam và người nộp thuế
  • Tóm tắt các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
  • Cập nhật về Dự thảo Nghị định mới sửa đổi Nghị định 20/2017/ND-CP và các quy định khác
  • Giải đáp câu hỏi liên quan đến các vấn đề hiện nay như tình hình đầu tư, thanh kiểm tra thuế và miễn giảm thuế cho các chi phí liên quan đến đại dịch COVID-19

Xem lại buổi thuyết trình tại đây: