Cập nhật thuế hậu Covid-19: Những điều đang chờ đợi phía trước

This event has finished.

17/11/2020 (14:00 - 16:30)

Dưới tác động của đại dịch, nền kinh tế với việc nhiều ngành công nghiệp lao dốc nghiêm trọng, khả năng phục hồi và tăng trưởng trở lại là vô cùng khó khăn. Ngoài ra, các chi phí không thể khấu trừ khi thực hiện khai báo thuế của doanh nghiệp nên được thanh toán khi nào và như thế nào là vô cùng quan trọng.

Covid-19 đã và đang thay đổi những điều gì về thuế dưới góc độ toàn cầu, điều này có ý nghĩa như thế nào và hiện đang nằm ở đâu trong nhiều mối quan tâm ưu tiên khác đối với doanh nghiệp?

Để giải đáp những câu hỏi trên, chúng ta sẽ nhận diện các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực thuế, cách xử lý thuế thực tiễn cũng như các yêu cầu về tuân thủ thuế trong bối cảnh đại dịch. Đồng thời tìm hiểu những tác động của thuế đến quyết toán cuối năm và giải thích về khái niệm Bình thường mới.

Xem lại buổi thuyết trình tại đây: