Chi phí được khấu trừ thuế TNDN đối với chi phí nội bộ tập đoàn

This event has finished.

22/06/2021 (14:00 - 15:00)

Thông thường tại các doanh nghiệp Việt Nam, các nhóm hỗ trợ có thể được phân loại, nhưng không giới hạn bao gồm Công nghệ thông tin, Hành chính, Nhân sự, Pháp lý và tài chính/ kế toán, Chiến lược và lập kế hoạch, Quản lý rủi ro, Bán hàng và tiếp thị. Các nhóm nội bộ (IGS) được coi là cần thiết cho sự phát triển của khối doanh nghiệp đa quốc gia và người được hỗ trợ.

Để giúp các doanh nghiệp nhận diện rõ liệu chi phí nội bộ có được khấu trừ khi tính thuế TNDN hay không và liệu trong tương lai, cơ quan thuế có truy thu thuế TNDN trong đợt thanh kiểm tra thuế không, RSM Việt Nam xin mời Quý vị đến với chuỗi sự kiện rất mới của chúng tôi trong năm 2021: Đối thoại về Thuế - Tập đầu tiên.

Trong tập này, chúng tôi tập trung vào chủ đề Chi phí được khấu trừ thuế TNDN đối với chi phí nội bộ tập đoàn.

Quý vị có muốn tìm hiểu về sự kiện này?

Mời Quý công ty tham gia chuỗi Đối thoại về thuế của RSM, nơi chúng tôi sẽ thảo luận các vấn đề chung về thuế, những thay đổi gần đây trong các quy định về thuế và các trường hợp phổ biến khác.

Điểm chú ý:

  • Các giao dịch nội bộ phổ biến
  • Điều kiện tính thuế TNDN - chi phí được khấu trừ
  • Những thách thức và giải pháp điển hình
  • Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn

Ngôn ngữ: tiếng Việt

Diễn giả: Lê Khánh Lâm, Phó Tổng Giám đốc, Điều hành dịch vụ Thuế & Tư vấn

Xem lại buổi thuyết trình tại đây: