Chuẩn bị cho quyết toán thuế giữa đại dịch COVID-19

This event has finished.

24/11/2021 (14:00 - 16:00)

Nhiều lĩnh vực đã bị ảnh hưởng lớn do kết quả của làn sóng COVID-19 lần thứ 4. Ngoài ra, đại dịch cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến môi trường thuế. Do đó, các doanh nghiệp cần nắm rõ và sớm sẵn sàng cho việc quyết toán thuế hàng năm.

Để khởi động chuỗi sự kiện Chuyên đề quyết toán thuế của chúng tôi, RSM Việt Nam sẽ cập nhật đến Quý vị về môi trường thuế hiện tại, những thay đổi đáng chú ý về thuế trong bối cảnh COVID-19 và một số biện pháp xử lý thuế đặc biệt trong hội thảo Cần chuẩn bị gì cho việc quyết toán thuế trong bối cảnh COVID-19.

Điểm chú ý:

  • Môi trường thuế trong thời kỳ đại dịch
  • Những thay đổi về thuế mà doanh nghiệp cần phải biết
  • Các giải pháp xử lý thuế cần lưu ý

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Diễn giả: Lê Khánh Lâm, Phó Tổng Giám đốc, Điều hành dịch vụ Thuế & Tư vấn

Xem lại buổi thuyết trình tại đây: