Đối thoại cùng doanh nghiệp: Phục hồi và tầm nhìn tương lai thời kỳ hậu đại dịch

This event has finished.

16/12/2021 (09:00 - 10:45)

RSM Việt Nam hân hạnh phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề Đối thoại cùng doanh nghiệp: Phục hồi và tầm nhìn tương lai thời kỳ hậu đại dịch.

Nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đang chịu thách thức trong việc thay đổi trong nội bộ doanh nghiệp nhằm phục hồi sản xuất, kinh doanh và thích nghi tình hình tương lai trong bối cảnh bình thường mới sau đợt dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư vừa qua.

Hội thảo cập nhật các chính sách hỗ trợ, phục hồi sản xuất, cũng như đưa ra các định hướng thích ứng nhằm giải đáp các vấn đề của các doanh nghiệp trong giai đoạn phục hồi hiện nay.

Điểm chú ý:

  • Tổng quan và dự báo xu hướng thế giới, khu vực và Việt Nam trong kỷ nguyên mới sau đại dịch
  • Chính sách hỗ trợ của Chính phủ & chính quyền thành phố Đà Nẵng & thực tiễn áp dụng
  • Những thay đổi khuyến nghị cho doanh nghiệp tại Việt Nam trong trạng thái bình thường mới

Diễn giả:

  • Ông Lê Khánh Lâm, Phó Tổng Giám đốc, Điều hành dịch vụ Thuế & Tư vấn, RSM Việt Nam
  • Ông Phạm Trường Sơn, Trưởng ban Ban quản lý, DHPIZA
  • Ông Nguyễn Xuân Đại, Trưởng phòng quản lý, Xúc tiến & Hỗ trợ đầu tư, DHPIZA
  • Ông Trần Văn Hưng, Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp & Lao động, DHPIZA

Đăng ký:

Liên hệ: Võ Hoàng Quân tại email [email protected]

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Xem lại buổi thuyết trình tại đây: