Hội thảo cập nhật thuế thường niên: Vượt lên khủng hoảng

This event has finished.

03/06/2021 (13:45 - 16:00)

RSM Việt Nam hân hạnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức sự kiện trực tiếp & trực tuyến.

Chủ đề thảo luận

  • Cập nhật môi trường thuế
  • Các thông tư về thuế dự kiến ban hành
  • Hướng dẫn chuẩn bị cho năm 2021
  • Hướng dẫn về xử lý thuế mới nhất từ cơ quan thuế

Tham gia hội thảo của chúng tôi để cùng thảo luận với các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển giá và tư vấn thuế.

Xem lại buổi thuyết trình tại đây: