Làm thế nào để tối ưu lợi ích của FTA cho doanh nghiệp

This event has finished.

16 & 18/11/2021 (08:30 - 11:15)

Nhằm xác định trọng tâm trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc thực thi cam kết FTA nói chung và tận dụng mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đã cam kết trong FTA của Việt Nam nói riêng, RSM Việt Nam được Bộ Tài chính ủy quyền tiến hành khảo sát “Mức độ quan tâm và khả năng tiếp cận và sử dụng thông tin về FTA của doanh nghiệp”.

Quý vị vui lòng tham dự khảo sát bên dưới để nhận quà tặng Sổ tay 'Tăng cường hiểu biết và tận dụng cam kết thuế xuất nhập khẩu hàng hóa trong FTA mà Việt Nam tham gia' của Bộ Tài Chính.

Link khảo sát tại đây

Chương trình

Chi tiết chương trình tại đây

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Diễn giả: Đại diện các tổ chức tham gia

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY