Thách thức từ đại dịch COVID-19: Cập nhật thuế doanh nghiệp và những lo ngại trong kinh doanh

This event has finished.

27/08/2021 (14:00 - 16:00)

Viện Kế toán Công chứng Ấn Độ (ICAI) tại Việt Nam sẽ tổ chức buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề Thách thức từ đại dịch COVID-19: Cập nhật thuế doanh nghiệp và những lo ngại trong kinh doanh. Buổi hội thảo sẽ mang đến cho các doanh nghiệp những thông tin cập nhật mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp và giải quyết những lo ngại trong thời kỳ đại dịch bùng phát.

Chuyên gia về thuế của RSM Việt Nam, ông Lê Khánh Lâm sẽ tham gia làm khách mời và trình bày tại buổi hội thảo.

Điểm chú ý:

  • Những thách thức hiện tại của COVID-19 và dự báo nền kinh tế Việt Nam cho phần còn lại của năm 2021
  • Tổng quan về môi trường thuế giai đoạn 2020 - 2021
  • Cập nhật thuế mới nhất
  • Mối quan tâm của doanh nghiệp về thuế

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Diễn giả: Lê Khánh Lâm, Phó Tổng Giám đốc, Điều hành dịch vụ Thuế & Tư vấn

Xem lại buổi thuyết trình tại đây: