Thách thức từ làn sóng COVID-19 thứ tư: Khả năng phục hồi trong kinh doanh và các mối quan tâm về thuế

This event has finished.

23/07/2021 (13:30 - 15:00)

RSM Việt Nam hân hạnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SBG) tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề Thách thức từ làn sóng COVID-19 thứ tư: Khả năng phục hồi trong kinh doanh và các mối quan tâm về thuế

Trong khi các doanh nghiệp phải đối mặt với những ảnh hưởng tức thời của đại dịch COVID-19, như việc ổn định hoạt động, quản lý rủi ro và những nhu cầu tài chính, việc xem xét tầm quan trọng của khả năng phục hồi dài hạn của doanh nghiệp cũng vô cùng quan trọng.

Các chính sách và quy định được liên tục cập nhật, ban hành để giúp các doanh nghiệp duy trì sự phát triển. Doanh nghiệp cần luôn cập nhật và chuẩn bị sẵn sàng để tăng cường sự tự tin và khả năng phục hồi của công ty.

Tham gia hội thảo trực tuyến của chúng tôi để được cập nhật và thảo luận về tình hình thuế mới nhất để phát triển doanh nghiệp sau đại dịch.

Điểm chú ý:

  • Tổng quan môi trường thuế
  • Phát triển thuế trong bối cảnh đại dịch COVID-19
  • Thảo luận thực tế về các vấn đề liên quan

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Diễn giả: Lê Khánh Lâm, Phó Tổng Giám đốc, Điều hành dịch vụ Thuế & Tư vấn

Xem lại buổi thuyết trình tại đây: