Yêu cầu về tuân thủ thuế: Hiểu rõ và giải quyết các thách thức

This event has finished.

24/09/2021 (14:00 - 15:30)

Các công ty ở Việt Nam phải tuân thủ nhiều yêu cầu bắt buộc về thuế và việc thay đổi liên tục cũng như hệ thống thuế ngày càng phức tạp khiến doanh nghiệp gặp khó khăn hơn trong việc tuân thủ thuế. Do đó, các doanh nghiệp nên hiểu rõ nghĩa vụ của mình cũng như các nguyên tắc và thủ tục tuân thủ thuế.

Tham gia tập 4 của Chuỗi Đối thoại về Thuế để hiểu rõ hơn về giải quyết các khó khăn trong việc tuân thủ yêu cầu thuế với phần chia sẻ sâu sắc từ diễn giả của chúng tôi cùng những cuộc thảo luận chi tiết từ chính quý khách hàng.

Điểm chú ý:

  • Các loại thuế thu nhập
  • Các chi phí được khấu trừ
  • Tối ưu hóa các khoản lỗ
  • Miễn giảm toàn bộ và một phần thuế

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Diễn giả: Lê Khánh Lâm, Phó Tổng Giám đốc, Điều hành dịch vụ Thuế & Tư vấn

Xem lại buổi thuyết trình tại đây: