Financial services

Accounting standards. Industry regulations. Ever-evolving tax rules. New legislation.

With experience of supporting the financial services community in key financial hubs, across the network, we help organisations navigate complex reporting, governance and regulatory issues to achieve their business objectives.

Tái cấu trúc hoạt động để chuẩn bị cho chặng đường mới

Covid-19 tạo ra chấn động lớn cho các doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu, đặc biệt là khi doanh nghiệp đang cố tìm cách bảo vệ dòng tiền và tính thanh khoản của mình.

Ứng phó và quản lý rủi ro hiệu quả trong “thời Covid-19”

Covid-19 đã gây ra khó khăn, thách thức đáng kể đối với hoạt động kinh tế của nhiều doanh nghiệp tầm trung.

Vinh danh 10 Tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam 2019 – 2020

10 tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam 2019 – 2020 đã được vinh danh tại Diễn đàn mua bán – sáp nhập (M&A) doanh nghiệp Việt Nam lần thứ 12 – năm 2020.​