Kiểm tra tình trạng thuế: Giảm lo lắng, thêm nhẹ nhàng cùng RSM
Trải qua những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 trong năm nay, doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực phải vừa thích nghi với hoạt động kinh doanh bình thường mới, vừa vẫn phải đảm bảo tuân thủ thuế và chuẩn bị cho các thời hạn quyết toán thuế sắp tới.

Thấu hiểu những thách thức quý vị đang đối mặt, RSM Việt Nam thực hiện chuỗi Kiểm tra tình trạng thuế: Giảm lo lắng, thêm nhẹ nhàng cùng RSM gồm loạt phiên tư vấn miễn phí trong 60 phút theo từng lĩnh vực kinh doanh và theo chuyền đề đặc biệt dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, hướng đến mục đích giúp các nhà quản lý có chiến lược để nhận diện, kiểm soát các rủi ro tuân thủ thuế.

Những điều quý vị sẽ nhận khi tham gia

  • Cập nhật các quy định và hỗ trợ được chính phủ đề ra cho lĩnh vực của quý công ty
  • Tự tin khi xử lý các vấn đề thuế và thực hiện quyết toán thuế cho Doanh nghiệp
  • Nhận diện các rủi ro thuế tiềm ẩn và có phương án kiểm soát có hệ thống, phù hợp với tình hình doanh nghiệp
Các dịch vụ nổi bật của chúng tôi
  • Kiểm tra tổng quát về tuân thủ thuế: Xem xét toàn diện hồ sơ thuế, xác định sai sót và đề xuất các điều chỉnh cho số liệu trên hồ sơ thuế, phát hiện các rủi ro thuế tiềm ẩn và nhận diện các cơ hội tiết kiệm thuế cho khách hàng
  • Kiểm tra tuân thủ thuế theo chuyên đề: xem xét hồ sơ thuế, xác định sai sót và đề xuất các điều chỉnh cho số liệu trên hồ sơ thuế, tập trung vào các vùng rủi ro cao về thuế do RSM đánh giá dựa trên sự hiểu biết về ngành nghề và mô hình kinh doanh của khách hàng hoặc theo yêu cầu quản lý của khách hàng (kiểm tra các giao dịch nội bộ, chi phí nhân công, giá vốn hàng bán…)
  • Kiểm tra nhanh các rủi ro về thuế từ xa: nhận diện các dấu hiệu rủi ro, các vấn đề thuế cần quan tâm thông qua việc xem xét hồ sơ thuế được hàng khách cung cấp thông qua Data Room kết hợp với phân tích báo cáo tài chính và dữ liệu kế toán, phỏng vấn khách hàng từ xa. Thủ tục kiểm tra được thực hiện tuyến, đáp ứng yêu cầu làm việc từ xa của khách hàng

Dựa trên yêu cầu cụ thể của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ này cho toàn bộ hoặc một số loại thuế (thuế TNDN, thuế GTGT, thuế nhà thầu, thuế TNCN,…)

RSM đồng hành cùng doanh nghiệp

Đội ngũ tư vấn thuế của RSM với chuyên môn cao và am hiểu về các lĩnh vực kinh doanh sẽ đồng hành và giúp quý vị giải quyết các vấn đề về thuế một cách hiệu quả nhất.

1. Tìm hiểu khách hàng: Phỏng vấn và trao đổi để biết mối quan tâm của khách hàng

2. Hiểu rõ tình trạng: Xác định các nguy cơ rủi ro và đề xuất hỗ trợ phù hợp với nhu cầu khách hàng

3. Đánh giá: Thực hiện kiểm tra tình trạng thuế để xem xét hồ sơ thuế và chỉ rõ các vấn đề cần khắc phục

4. Báo cáo kết quả: Chuẩn bị và cung cấp báo cáo kiểm tra tình trạng thuế cùng các đánh giá về việc tuân thủ thuế của khách hàng cũng như đề xuất dựa trên các vấn đề liên quan đến ngành và những phương pháp tốt nhất

Hãy đăng ký để tham gia buổi tư vấn miễn phí của chúng tôi và không bị ràng buộc điều khoản nào nếu quý vị cần kiểm tra tình trạng thuế cho doanh nghiệp của mình.