15 September 2022

Quy định về thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 2022

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại với các quốc gia và khu vực được thực hiện theo những quy định dưới đây.
13 September 2022

Chính sách lao động mới về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Từ ngày 09/09/2022, Thông tư 12/2022/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí bắt đầu có hiệu lực thi hành.
31 August 2022

Thuế thu nhâp cá nhân tăng thế nào qua các năm?

Sau 15 năm luật Thuế thu nhập cá nhân được áp dụng, số thu thuế trải qua khoảng 11 lần tăng từ 5.000 tỷ đồng năm 2007 lên hàng trăm nghìn tỷ đồng.
31 August 2022

Firm grasp of rules crucial in handling customer info

The State Bank of Vietnam has issued a formal request to credit institutions and foreign bank branches for cooperation and information sharing with tax administration organisations.
26 August 2022

Nghị định 49/2022/NĐ-CP

Ngày 29/07/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế giá trị gia tăng (GTGT) của  Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.
26 August 2022

Tám trường hợp hóa đơn không hợp pháp

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, sử dụng hóa đơn không hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn trong các trường hợp sau. tải bản thông tin (PDF)
15 August 2022

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng BHXH là bao lâu?

Để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), người lao động phải nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định. Tuy nhiên, mỗi chế độ BHXH khác nhau lại có thời hạn nộp hồ sơ khác nhau.
1 August 2022

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ ngày 01/7/2022

Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng mới từ 01/07/2022. Theo đó, nhiều đơn vị doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, đối với người lao động Việt Nam và người lao động nước...

Pages