Bản tin cập nhật các chính sách/ hướng dẫn của các cơ quan chức năng tính đến tháng 06/2020 về việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

bản tiếng anh

Bản tiếng việt