Các chính sách/ hướng dẫn về việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch

Bản tin cập nhật các chính sách/ hướng dẫn của các cơ quan chức năng tính đến tháng 06/2020 về việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

bản tiếng anh

Bản tiếng việt

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ