Điểm tin về thuế - 08 Tháng 10/2018

Nghị định 119/2018 / NĐ-CP về hóa đơn điện tử cuối cùng đã được Chính phủ phê duyệt và chính thức phát hành vào ngày 12 tháng 9 (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2018). Nghị định 119 về hóa đơn điện tử bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp từ ngày 1 tháng 11 năm 2020.

Ngày 6/7, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 27/2018 / QĐ-Ttg về việc ban hành hệ thống mới của ngành kinh tế Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 20/8/2018), thay thế hệ thống cũ được ban hành theo Quyết định số 10/2007 / QĐ- TTg ngày 23 tháng 1 năm 2007.

Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn muốn thảo luận bất kỳ khía cạnh nào của quy định mới này.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với RSM hoặc một trong những chuyên gia trong phần liên hệ.

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ