Điểm tin về thuế - Tháng 11/2018

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”), các dịch vụ tiêu dùng ngoài Việt Nam hoặc tiêu dùng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 0%. Tuy nhiên, khái niệm “tiêu dùng ngoài Việt Nam” vẫn chưa được định nghĩa rõ trong các Nghị định và Thông tư về thuế GTGT mà thường được hướng dẫn trong các Công văn ban hành bởi Cơ quan thuế trong các tình huống cụ thể.

Để biết thêm chi tiết, tải bản tin đầy đủ của chúng tôi bên dưới và cập nhật các hướng dẫn khác do cơ quan chức năng ban hành, bao gồm:

  • Áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cho dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan
  • Xác định chi phí lãi vay khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Chính sách thuế đối với tiền bồi thường và tiền hoa hồng từ việc thu chi hộ
  • Khoản chi tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân cho lao động nước ngoài
  • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

Tải về tiếng Anh

Tải về tiếng Việt

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với RSM hoặc một trong những chuyên gia trong phần liên hệ.

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ