(TCT online) -  Theo Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia Cơ chế một cửa ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại, cập nhật đến 22/2/2018, ngoài thủ tục thông quan hàng hóa (Bộ Tài chính), có 47 thủ tục của 10 bộ, ngành đã được đưa lên NSW. Đến thời điểm trên, tổng số hồ sơ được xử lý qua NSW là hơn 971.000 bộ, của hơn 19.200 doanh nghiệp.

Riêng thủ tục thông quan hàng hóa, năm 2017, Hệ thống thông quan tự động của ngành Hải quan đã tiếp nhận 11,31 triệu tờ khai hải quan.

Để mở rộng và nâng cao hiệu quả thực hiện NSW, thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục đôn đốc các cục hải quan địa phương và đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam triển khai có hiệu quả Cơ chế một của quốc gia đường hàng không theo Quyết định số 43/2017/QĐ-TTg ngày 26/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan phối hợp với các bộ, ngành liên quan mở rộng NSW tại cảng biển phù hợp với quy định tại Nghị định 58/2017/NĐCP. Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng ký thống nhất Kế hoạch triển khai mở rộng Cơ chế một của quốc gia cho tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cho các cảng biển trên toàn quốc; Quy trình nghiệp vụ và Bộ chỉ tiêu thông tin, chuẩn thông điệp dữ liệu.

Đối với thực hiện Cơ chế một của ASEAN, từ ngày 1/1/2018,Việt Nam đã trao đổi chính thức thông tin e-C/O form D với 4 nước ASEAN (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan).i

Về cơ sở pháp lý, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu giải trình ý kiến tham gia của các bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo Nghị định NSW, Cơ chế một của ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo VGP