Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng.

Theo dự thảo, kể từ ngày dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục và cải tạo Quốc lộ 20 đoạn Km123+105,17 - Km154+400, tỉnh Lâm Đồng đã được thực hiện nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí, mức thu qua trạm này.

Theo đó, biểu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Liên Đầm Quốc lộ 20, tỉnh Lâm Đồng được đề xuất cụ thể như sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng mức phí là 35.000 đồng/vé/lượt, 1.050.000 đồng/vé/tháng; 2.835.000 đồng/vé/quý.

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn mức phí là 50.000 đồng/vé/lượt, 1.500.000 đồng/vé/tháng; 4.050.000 đồng/vé/quý.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn mức phí là 75.000 đồng/vé/lượt, 2.250.000 đồng/vé/tháng; 6.075.000 đồng/vé/quý.

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit mức phí là 140.000 đồng/vé/lượt, 4.200.000 đồng/vé/tháng; 11.340.000 đồng/vé/quý.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng Container 40 fit mức phí là 200.000 đồng/vé/lượt, 6.000.000 đồng/vé/tháng; 16.200.000 đồng/vé/quý.

eFinance Online