Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Lánh Sắt, Quốc lộ 53.

Cụ thể, theo dự thảo, mức phí qua phà đối với xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự sẽ là 4.000 đồng/lượt, 120.000 đồng/tháng.

Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự có mức phí 5.000 đồng/lượt. Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe lam và các loại xe tương tự 25.000 đồng/lượt.

Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồi có mức phí 30.000 đồng/lượt. Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồi 40.000 đồng/lượt. Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồi 45.000 đồng/lượt. Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lên 50.000 đồng/lượt.

Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấn có mức phí 40.000 đồng/lượt. Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn 45.000 đồng/lượt. Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấn 55.000 đồng/lượt. Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn 70.000 đồng/lượt. Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets 80.000 đồng/lượt.

Nếu thuê cả chuyến phà loại 60 tấn mức giá sẽ là 100.000 đồng/chuyến; thuê cả chuyến phà loại 100 tấn mức phí là 200.000 đồng/chuyến.

eFinance Online