Nghị định 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”)

Ngày 24 tháng 06 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (sau đây gọi tắt là Nghị định 68).

Nghị định 68 có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2019.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

tải xuống bản tiếng anh      tải xuống bản tiếng việt

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ