Thông tư mới về hóa đơn điện tử

Tiếp theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP (“Nghị định 119”) hướng dẫn về Hóa đơn điện tử (“HĐĐT”), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC (“Thông tư 68”) hướng dẫn cho Nghị định này, Thông tư 68 có hiệu lực từ ngày 14/11/2019. Thời gian vừa qua, có một số vướng mắc về thời điểm quy định bắt đầu áp dụng HĐĐT theo Nghị định 119 (áp dụng từ ngày 01/11/2020) và theo Luật quản lý thuế mới (áp dụng từ ngày 01/07/2022). Vấn đề này hiện đã được làm rõ –theo đó Nghị định 119 và Thông tư 68 quy định thống nhất thời điểm bắt buộc sử dụng HĐĐT là từ ngày 01/11/2020.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

Bản tiếng Anh

Bản tiếng Việt

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ