Tổng cục Thuế: Thu ngân sách nhà nước đạt 24,5% dự toán năm 2018

(Taichinh) -Trong tháng 3, tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành Thuế thực hiện ước đạt 82.632 tỷ đồng, luỹ kế 3 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách đạt 262.600 tỷ đồng, bằng 24,5% dự toán năm 2018, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 13.230 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017 nhờ giá dầu thanh toán đạt khá so dự toán và tăng cao so cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 249.370 tỷ đồng, bằng 24,1%  dự toán, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Số thu không kể tiền sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận chênh lệch ước đạt 206.220 tỷ đồng, bằng 23,8% so với dự toán, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tổng số 17 khoản thu, sắc thuế ngành Thuế quản lý, đến hết quý I/2018 có 14 khoản đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước, gồm:  thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 6%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 4,7%; thuế ngoài quốc doanh tăng 12,9%; thuế thu nhập cá nhân tăng 6,7%; lệ phí trước bạ tăng 26,5%; tiền thuê đất tăng 25,7%...

Các khoản đạt tiến độ khá so với dự toán (trên 25%), có thể kể đến như: thuế ngoài quốc doanh ước đạt 25,2%, thuế thu nhập cá nhân đạt 27,1%; phí, lệ phí 25,4%; tiền sử dụng đất 27,7%; thu từ xổ số 40,7%...

Theo đó, số thu ngân sách trung ương luỹ kế 3 tháng đầu năm 2018 ước đạt 115.500 tỷ đồng, bằng 22,9% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ; thu ngân sách địa phương ước đạt 147.100 tỷ đồng, bằng 26% dự toán, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Kết quả trên phản ánh những nỗ lực trong 3 tháng đầu năm 2018 của ngành Thuế trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các Cục Thuế tổ chức triển khai dự toán thu năm 2018, trên tinh thần chủ động, nghiêm túc, có mục tiêu đăng ký phấn đấu; đẩy nhanh việc nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) để xử lý các vướng mắc về quy định nghiệp vụ liên quan đến kê khai, nộp thuế, hạch toán kế toán thuế; đồng thời nâng cấp Cổng thông tin điện tử để mở rộng diện cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế.

Bùi Dương

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ