Tổng hợp các chính sách & hướng dẫn về việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Như trong các bản tin chúng tôi đã cập nhật, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, một số khoản hỗ trợ liên quan đến thuế và tiền thuê, bảo hiểm và lao động đã được quy định cụ thể như sau:

  • Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất
  • Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh bưởng bởi dịch COVID-19
  • Giảm tiền điện đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
  • Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh bưởng bởi dịch COVID-19
  • Các hướng dẫn khác về lao động trước diễn biến của dịch COVID-19

Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

Tải xuống bản tiếng anh      Tải xuống bản tiếng việt

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ