TP. Hồ Chí Minh: Thu nội địa đạt 100% dự toán

(TBTCO) - Báo cáo công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng thu NSNN cả năm đạt 238.888,7 tỷ đồng, tăng 16,84% so với số thực hiện trong năm 2016 và hoàn thành 100% dự toán pháp lệnh.

thue tphcm

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đối thoại trực tiếp nhằm gỡ vướng cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh Đ.Doãn

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) nhà nước (NN) trung ương được 15.767,9 tỷ đồng, đạt 86,35% dự toán; thu từ khu vực DNNN địa phương được 6.444,5 tỷ đồng, đạt 78,72% dự toán; thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài được 58.019,4 tỷ đồng, đạt 86,75% dự toán; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh được 48.849,4 tỷ đồng, đạt 85,48% dự toán.

Đáng chú ý, đã có nhiều khoản thu vượt dự toán, gồm thu từ dầu thô được 16.865,1 tỷ đồng, vượt 36,01% dự toán; thu tiền sử dụng đất (SDĐ) được 21.708,2 tỷ đồng, vượt 55,06% dự toán; thuế SDĐ phi nông nghiệp được 300,7 tỷ đồng, vượt 76,88% dự toán; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước được 4.482,8 tỷ đồng, vượt 61,83% dự toán; thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước được 408 tỷ đồng, vượt 172% dự toán.

Kế đến là thu từ lệ phí trước bạ được 6.252,4 tỷ đồng, vượt 13,06% dự toán; phí, lệ phí được 4.855,7 tỷ đồng, vượt 39,93% dự toán; thu cố định tại xã được gần 94 tỷ đồng, vượt 4,43% dự toán; thu từ lợi nhuận sau thuế được 11.797,1 tỷ đồng, vượt 131,3% dự toán và thu từ xổ số kiến thiết được 3.049,3 tỷ đồng, vượt 7,67% dự toán.

Được biết, năm 2017 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán thu NSNN 238.882 tỷ đồng, tăng khá cao so với dự toán được giao trong năm 2016 (tăng 26%). Do đó, việc hoàn thành đạt 100% chỉ tiêu dự toán pháp lệnh được giao trong năm 2017 được nhìn nhận là sự thành công đáng ghi nhận của toàn đơn vị./.

Đỗ Doãn

Bạn cần hỗ trợ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại +84 28 3827 5026 (Văn phòng TPHCM) / +84 24 3795 5353 (Văn phòng Hà Nội) hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

liên hệ