Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện điều chỉnh giá bán và tiền điện nhằm giảm nhẹ gánh nặng chi phí trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

Tải xuống Bản tiếng anh      tải xuống bản tiếng việt