Bất động sản

Ngành bất động sản luôn đóng vai trò là ngành chủ lực của nền kinh tế Việt Nam. Trong những năm gần đây, với sự thay đổi về chính sách và pháp luật liên quan, thị trường bất động sản Việt Nam đang trên đà phục hồi và phát triển, dự kiến sẽ tăng trưởng ngày càng mạnh mẽ.

Tiềm năng của thị trường bất động sản Việt Nam rất lớn và đây sẽ là kênh đầu tư dài hạn lý tưởng cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng của ngành, những thách thức mới cũng đang xuất hiện trong những trường hợp ít được mong đợi nhất.

RSM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Nhu cầu tận dụng các cơ hội ở thị trường mới và tìm kiếm sự tăng trưởng vượt trộị đã dẫn đến xu hướng ngày càng nhiều các công ty bất động sản, xây dựng nước ngoài tìm kiếm cơ hội phát triển tại thị trường bất động sản Việt Nam.

dịch vụ của chúng tôi

Kiểm toán và đảm bảo | ​Thuế | Chuyển giá | Tư vấn quản lý rủi ro | Tư vấn doanh nghiệp | Giải pháp quy trình kinh doanh và cho thuê ngoài | Tư vấn thương vụ | Tư vấn CNTT

Key contact

lam_le_tax_consulting_0.jpgLê Khánh Lâm
Phó Tổng Giám đốc - Điều hành Dịch vụ Thuế và Tư vấn