Đầu tư tư nhân

Các công ty tầm trung tiếp tục là mục tiêu đầu tư chính của các công ty đầu tư tư nhân thuộc mọi quy mô.

Khi thương vụ hoàn tất, việc tối đa hóa giá trị của các công ty đầu tư này là điều tất yếu. Dịch vụ đầu tư tư nhân toàn cầu của RSM sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra giá trị trong suốt vòng đời đầu tư.

RSM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Các chuyên gia RSM giúp thúc đẩy kinh doanh của khách hàng. Chúng tôi là nhà cố vấn đáng tin cậy của doanh nghiệp, giúp khách hàng phát triển và thành công trong chặng đường đầu tư.

dịch vụ của chúng tôi

Kiểm toán và đảm bảo | ​Thuế | Chuyển giá | Tư vấn quản lý rủi ro | Tư vấn doanh nghiệp | Giải pháp quy trình kinh doanh và cho thuê ngoài | Tư vấn thương vụ | Tư vấn CNTT

Key contact

lam_le_tax_consulting_0.jpgLê Khánh Lâm
Phó Tổng Giám đốc - Điều hành Dịch vụ Thuế và Tư vấn