Dịch vụ tài chính

Các chuẩn mực kế toán, quy định ngành, các quy định và luật thuế mới không ngừng thay đổi.

Với kinh nghiệm hỗ trợ cộng đồng dịch vụ tài chính tại các trung tâm tài chính quan trọng, trên khắp mạng lưới RSM, chúng tôi giúp giải quyết các vấn đề phức tạp về báo cáo, quy định và quản trị nhằm doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

RSM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Với kinh nghiệm trong ngành, RSM mang đến cái nhìn sâu sắc và ý tưởng cho tất cả các phân khúc của ngành. Chúng tôi mong muốn có cơ hội được sát cánh cùng các doanh nghiệp vượt qua những trở ngại, hiện thực cơ hội, tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận hướng đến sự phát triển bền vững.

dịch vụ của chúng tôi

Kiểm toán và đảm bảo | ​Thuế | Chuyển giá | Tư vấn quản lý rủi ro | Tư vấn doanh nghiệp | Giải pháp quy trình kinh doanh và cho thuê ngoài | Tư vấn thương vụ | Tư vấn CNTT

Tái cấu trúc hoạt động để chuẩn bị cho chặng đường mới

Covid-19 tạo ra chấn động lớn cho các doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu, đặc biệt là khi doanh nghiệp đang cố tìm cách bảo vệ dòng tiền và tính thanh khoản của mình.