Giáo dục

Hơn một nửa chi tiêu của gia đình Việt Nam dành cho giáo dục. Gần 50% dân số Việt Nam đang ở độ tuổi vàng cho tất cả các chương trình giáo dục.

Do đó, đầu tư giáo dục tại Việt Nam đang là mành đất màu mỡ đối với các nhà đầu tư, hứa hẹn nhiều tiềm năng không chỉ cho nhà đầu tư mà còn góp phần tạo nên thế hệ tương lai hào kiệt cho đất nước.

Mặc dù đứng trước nhiều cơ hội lớn, lợi nhuận cao, kinh doanh giáo dục tại Việt Nam cũng đặt ra không ít thách thức bao gồm việc cạnh tranh đòi hỏi nhà đầu tư phải thận trọng đánh giá về cơ hội, phát triển thị phần và kỳ vọng tối đa hóa lợi nhuận.

RSM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Bên cạnh các chính sách ưu đãi, các doanh nghiệp đầu tư giáo dục phải đảm bảo và thỏa mãn nhiều điều kiện ràng buộc, mức vốn đầu tư tối thiểu, tuân thủ các quy định về thuế và kế toán, tài chính từ giai đoạn thành lập, vận hành và trong quá trình phát triển. Thấu hiểu các thách thức và cơ hội trong lĩnh vực giáo dục, RSM mong muốn có cơ hội được sát cánh cùng các doanh nghiệp vượt qua những trở ngại, hiện thực cơ hội, tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận hướng đến sự phát triển bền vững.

dịch vụ của chúng tôi

Kiểm toán và đảm bảo | ​Thuế | Chuyển giá | Tư vấn quản lý rủi ro | Tư vấn doanh nghiệp | Giải pháp quy trình kinh doanh và cho thuê ngoài | Tư vấn thương vụ | Tư vấn CNTT

Key contact

lam_le_tax_consulting_0.jpgLê Khánh Lâm
Phó Tổng Giám đốc - Điều hành Dịch vụ Thuế và Tư vấn