Năng lượng

Kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về lĩnh vực phức tạp.

Ngành năng lượng trên thế giới luôn trong tình trạng không ngừng thay đổi khi lượng tiêu thụ tăng và biến đổi khí hậu đặt ra những thách thức mới. Những khác biệt trong luật thuế, chi phí liên quan đến các dự án lớn tăng cao cũng như ngày càng nhiều các yêu cầu về an toàn và môi trường có thể là những thách thức đáng kể cho các tổ chức đang mong muốn phát triển các hoạt động hiện có và mở rộng sang những lĩnh vực mới. Trên khắp mạng lưới RSM, chúng tôi làm việc với các doanh nghiệp trên toàn thế giới nhằm giải quyết các vấn đề năng lượng hiện tại và dự đoán những vấn đề của tương lai.

RSM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Các chuyên gia của RSM cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho các lĩnh vực dầu khí, điện và năng lượng.

dịch vụ của chúng tôi

Kiểm toán và đảm bảo | ​Thuế | Chuyển giá | Tư vấn quản lý rủi ro | Tư vấn doanh nghiệp | Giải pháp quy trình kinh doanh và cho thuê ngoài | Tư vấn thương vụ | Tư vấn CNTT

Key contact

lam_le_tax_consulting_0.jpgLê Khánh Lâm
Phó Tổng Giám đốc - Điều hành Dịch vụ Thuế và Tư vấn