Năng lượng tái tạo

Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực năng lượng, bao gồm cả năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo, đang phải đối mặt với nhiều thách thức đến từ xu hướng kinh tế, pháp luật và công nghệ.

Tuy nhiên, ngành năng lượng tái tạo ở Việt Nam đang được chuẩn bị sẵn sàng cho sự phát triển đáng kể trong những thập kỷ tới. Khi hoạt động trong lĩnh vực cung cấp năng lượng tái tạo, doanh nghiệp cần xác định các cơ hội phát triển trong môi trường mà chi phí liên quan đến các yêu cầu về môi trường và an toàn, giảm tỷ suất lợi nhuận giảm và cạnh tranh cao có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

RSM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Chúng tôi hiểu được các thách thức và cơ hội mà các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực năng lượng phải đối mặt. Các chuyên gia của RSM có nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng đang phát triển, từ hoạt động năng lượng truyền thống, như dầu, khí đốt, khai thác mỏ đến các tiện ích đến năng lượng thay thế như năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

dịch vụ của chúng tôi

Kiểm toán và đảm bảo | ​Thuế | Chuyển giá | Tư vấn quản lý rủi ro | Tư vấn doanh nghiệp | Giải pháp quy trình kinh doanh và cho thuê ngoài | Tư vấn thương vụ | Tư vấn CNTT

Tiềm năng điện mặt trời của Việt Nam

Việt Nam là một trong những nước nằm trong dải phân bổ ánh nắng mặt trời nhiều nhất trong năm trên bản đồ bức xạ mặt trời của thế giới. Đó là cơ sở rất lớn để Việt Nam phát triển năng lượng mặt trời.