Phần mềm

Cách Mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trong tất cả các ngành tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã và đang có những thay đổi tích cực trong công cuộc chuyển đổi số, hướng tới nền kinh tế số và xã hội số.

Ngành Công nghệ Thông tin (“CNTT”) trong đó có Công nghiệp Phần mềm được đánh giá là một trong những ngành công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Sự phát triển nhanh chóng và lan rộng của Cách Mạng Công nghiệp 4.0 cũng đồng nghĩa có rất nhiều thách thức mới đặt ra đối với các công ty CNTT nói chung và các công ty Phần mềm nói riêng. Trong bối cảnh này, RSM có thể đưa ra các giải pháp chủ động để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ và yêu cầu tư vấn kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

RSM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Bằng việc hiểu rõ những thách thức và cơ hội dành riêng với lĩnh vực hoạt động kinh doanh của khách hàng; đặc biệt là đối với lĩnh vực CNTT và Phần mềm truyền thống các chuyên gia của RSM đảm bảo rằng chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp trong từng giai đoạn hoạt động trong bối cảnh môi trường kinh doanh đầy phức tạp, phát triển và biến động không ngừng như hiện nay.

dịch vụ của chúng tôi

Kiểm toán và đảm bảo | ​Thuế | Chuyển giá | Tư vấn quản lý rủi ro | Tư vấn doanh nghiệp | Giải pháp quy trình kinh doanh và cho thuê ngoài | Tư vấn thương vụ | Tư vấn CNTT

Key contact

lam_le_tax_consulting_0.jpgLê Khánh Lâm
Phó Tổng Giám đốc - Điều hành Dịch vụ Thuế và Tư vấn