Sản xuất

Hiệu suất hoạt động, đầu tư, tuân thủ và quản lý rủi ro.

Ngành sản xuất vẫn giữ vai trò ở cả quốc gia tiên tiến và đang phát triển. Tại nhiều quốc gia, đây là lĩnh vực trong giai đoạn chuyển đổi: phát triển mạnh ở các thị trường mới, thu hẹp nhưng hiệu quả hơn ở các nền kinh tế lớn. Một số thị trường cạnh tranh về chi phí, một số khác về công nghệ và sự đổi mới. Các kỹ thuật sản xuất tinh gọn có thể hạn chế lãng phí và nâng cao chất lượng là trọng tâm hàng đầu. Kết hợp kiến thức và nguồn lực chuyên sâu về ngành sản xuất toàn cầu cùng dịch vụ được thiết kế dựa trên yêu cầu của khách hàng, RSM mang đến các giải pháp để giảm chi phí, tăng hiệu quả và tối đa lợi nhuận.

RSM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

RSM giúp khách hàng điều chỉnh mô hình kinh doanh để phát triển trong những thách thức phức tạp của môi trường thay đổi nhanh chóng ngày nay để định hình cho sự phát triển.

dịch vụ của chúng tôi

Kiểm toán và đảm bảo | ​Thuế | Chuyển giá | Tư vấn quản lý rủi ro | Tư vấn doanh nghiệp | Giải pháp quy trình kinh doanh và cho thuê ngoài | Tư vấn thương vụ | Tư vấn CNTT

Key contact

lam_le_tax_consulting_0.jpgLê Khánh Lâm
Phó Tổng Giám đốc - Điều hành Dịch vụ Thuế và Tư vấn