Hà Nội

Address:

Tầng 25 Tháp A, Tòa nhà Discovery Complex

302 Cầu Giấy

Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy

Hà Nội, Việt Nam

T: +84 24 3795 5353

F: +84 24 3795 5252

Gửi yêu cầu cho chúng tôi: Liên hệ

Default

Office contacts

Nguyễn Thành Lâm
Phó Tổng Giám đốc - Điều hành RSM Hà Nội
T: +84 24 3795 5353

Services: Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo

Lê Duy Trung
Phó Tổng Giám đốc
Services: Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo