Điểm tin IFRS

Những quy định chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cần lưu ý

28 May 2021
Để có thể áp dụng IFRS đúng cách, các công ty cần tuân thủ các quy định IFRS cụ thể. Việc không thực hiện đúng các quy định này có thể dẫn đến thiếu sót trong việc lập báo cáo tài chính và không đáp ứng được các yêu cầu kiểm toán.

Phân loại nợ ngắn hạn và dài hạn (Sửa đổi chuẩn mực IAS 01)

10 November 2020
Vào ngày 23/01/2020, IASB ban hành văn bản sửa đổi chuẩn mực IAS 01 nhằm điều chỉnh và làm rõ định nghĩa về nợ ngắn hạn và dài hạn cho phù hợp với thực tế. Những sửa đổi trong chuẩn mực sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Xác định lãi suất biên đi vay theo IFRS 16

13 October 2020
Vào ngày bắt đầu thuê, bên thuê phải đo lường khoản phải trả tiền thuê theo giá trị hiện tại của các khoản tiền thuê chưa được thanh toán. Các khoản thanh toán thuê sẽ được chiết khấu bằng cách sử dụng lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê, nếu tỷ lệ đó có thể được xác định một cách dễ dàng.

Đánh giá tính trọng yếu khi lập và trình bày báo cáo tài chính

18 September 2020
Tính trọng yếu đóng một vai trò quan trọng khi lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC), do đó việc áp dụng không phù hợp khái niệm trọng yếu sẽ là nguyên nhân dẫn đến việc trình bày quá nhiều thông tin không trọng yếu trên BCTC.

Điểm Tin Về IFRS - Tháng 07/2020

10 July 2020
Sự thay đổi của điều khoản thanh toán do ảnh hưởng dịch COVID-19 có cần phải sửa đổi hợp đồng thuê không. Chúng ta đã nhận thấy được có những thay đổi về điều khoản thanh toán tiền thuê đã xảy ra hoặc dự kiến sẽ xảy ra do hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến hợp đồng thuê và việc ghi nhận kế toán có thể được sửa đổi.

Tổng quan về thu nhập toàn diện khác

1 June 2020
Định nghĩa theo IAS 01: Các khoản mục thu nhập và chi phí (bao gồm các điều chỉnh do tái phân loại) không được ghi nhận trong báo cáo lãi, lỗ theo quy định hoặc được cho phép bởi các IFRS khác. Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

Đo lường giá trị hợp lý

8 May 2020
Chuẩn mực kế toán quốc tế số 13 Hiệu lực từ 01/01/2013 Ngày 16 tháng 03 năm 2020, Bộ tài chính đã chính thức phê duyệt đề án “Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam” cho thấy quá trình hội nhập sâu rộng, nhất là trong lĩnh vực kế toán. Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

Điểm tin về IFRS - Tháng 03/2020

26 March 2020
Chính thức phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam.

Điểm tin về IFRS - Tháng 09/2019

30 September 2019
IFRS 15 – Hạch toán kế toán liên quan đến phiếu quà tặng trong các doanh nghiệp bán lẻ & Điểm khác biệt với IAS 18, Thông tư 200/2014/TT-BTC IFRS 15 hướng dẫn cách ghi nhận và phân bổ giá giao dịch cho các doanh nghiệp bán lẻ phù hợp hơn những hướng dẫn trước đây cũng như Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Điểm Tin Về IFRS - Tháng 08/2019

30 August 2019
IFRS 15 DOANH THU TỪ CÁC HỢP ĐỒNG VỚI KHÁCH HÀNG - NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA IFRS 15 VÀ IAS 18 IFRS 15 cần nhiều xét đoán hơn khi xác định hàng hóa và dịch vụ trong hợp đồng và sau đó phân bổ doanh thu cho những hàng hóa và dịch vụ được xác định.

Pages

BẠN CẦN HỖ TRỢ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại

TPHCM: +84 28 3827 5026

Hà Nội: +84 24 3795 5353

Đà Nẵng: +84 23 6730 0020

hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

Liên hệ