Điểm tin kiểm toán

Công cụ tài chính - Những điều cơ bản

13 January 2021
Những điều cơ bản liên quan đến công cụ tài chính là gì? Một công cụ tài chính được định nghĩa là bất kỳ hợp đồng nào làm phát sinh một: Tài sản tài chính của một đơn vị và Công cụ nợ hoặc công cụ vốn của một đơn vị khác Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải về bản tin đầy đủ của chúng tôi.

Ảnh hưởng của COVID-19 đến việc lập, trình bày và phê duyệt BCTC

11 August 2020
Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, gây khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Điều này dẫn đến một vài vấn đề cần lưu ý trong việc lập, trình bày và phê duyệt BCTC. Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải về bản tin đầy đủ của chúng tôi.

IAS 36 – lỗ tổn thất tài sản

2 January 2020
Mục tiêu của IAS 36 – Lỗ tổn thất tài sản là nhằm đảm bảo rằng tài sản của doanh nghiệp không được ghi nhận với giá trị cao hơn giá trị có thể thu hồi được.

IAS 41 - Kế toán nông nghiệp

20 November 2019
Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, mặc dù vậy, cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có Chuẩn mực kế toán định nghĩa các khái niệm kế toán cơ bản trong lĩnh vực nông nghiệp cụ thể như trồng trọt, các hướng dẫn liên quan đến kế toán trồng trọt còn ít và không cụ thể.

Bản Tin Kiểm Toán - Tháng 07/2019

29 July 2019
Trong bản tin mới này, có một số điểm đáng chú ý: Xác định chi phí đi vay được vốn hóa như thế nào Nguyên tắc trình bày ngắn hạn và dài hạn đối với các khoản mục tài sản trên bảng cân đối kế toán   Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải về bản tin đầy đủ của chúng tôi.

BẠN CẦN HỖ TRỢ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại

TPHCM: +84 28 3827 5026

Hà Nội: +84 24 3795 5353

Đà Nẵng: +84 23 6730 0020

hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

Liên hệ