Điểm tin về thuế

Bản tin về Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư 2020

25 September 2020
Ngày 17/06/2020, Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 và thông qua Luật đầu tư 2020 số 61/2020/QH14. Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

Các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

24 August 2020
Đoàn viên Công đoàn được miễn Phí Công đoàn và Doanh nghiệp được tiếp tục hoãn đóng BHXH đến ngày 31/12/2020. Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

Các chính sách/ hướng dẫn về việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch

24 June 2020
Bản tin cập nhật các chính sách/ hướng dẫn của các cơ quan chức năng tính đến tháng 06/2020 về việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tổng hợp các chính sách & hướng dẫn về việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

5 May 2020
Như trong các bản tin chúng tôi đã cập nhật, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, một số khoản hỗ trợ liên quan đến thuế và tiền thuê, bảo hiểm và lao động đã được quy định cụ thể như sau:

Điểm tin về thuế - Tháng 03/2020

25 March 2020
Cập nhật về hướng dẫn xử lý thuế (TNDN, GTGT) & Công văn số 8107/TCHQ-TXNK của Tổng cục hải quan. Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi. Bản tiếng Anh

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

2 January 2020
Trong tháng 12 năm 2019, Bộ Tài chính đã công bố Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Điểm tin về thuế - Tháng 08/2019

28 August 2019
Trong bản tin này, chúng tôi cập nhật một số văn bản dự thảo/ hướng dẫn gần đây của Cơ quan chức năng về:

Điểm tin về thuế - Tháng 07/2019

25 July 2019
Ngày 13 tháng 6 năm 2019 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (“Luật Quản lý thuế 2019”) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020, thay thế cho các văn bản hướng dẫn về Luật Quản lý thuế trước đây. Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

Điểm tin về thuế - Tháng 05/2019

31 May 2019
Trong Bản tin tháng 5/2019, RSM hân hạnh gửi đến quý đọc giả thông tin đáng chú ý về việc Doanh nghiệp sẽ không còn được gia hạn nộp thuế và hoàn thuế Giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư kể từ ngày 20/05/2019.

Điểm tin về thuế - Tháng 04/2019

11 April 2019
Trong bản tin thuế tháng 10/2018 vừa qua, chúng tôi đã thông tin đến Quý vị một số nội dung đáng chú ý trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP liên quan đến hóa đơn điện tử. Theo đó, để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính đã ban hành Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Điểm tin về thuế - Tháng 01/2019

21 January 2019
Trong năm 2018, RSM nhận thấy nhiều sự thay đổi trong quy định pháp lý, cũng như hiểu mối quan tâm của doanh nghiệp trong việc cập nhật và tuân thủ theo các quy định mới. Vì vậy, chúng tôi lập bảng tóm tắt các quy định nổi bật trong năm vừa qua. Đồng thời, cập nhật hướng dẫn thực tiễn về hóa đơn điện tử và bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài.

Điểm tin về thuế - Tháng 11/2018

8 November 2018
Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”), các dịch vụ tiêu dùng ngoài Việt Nam hoặc tiêu dùng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng áp dụng thuế suất GTGT 0%.

Điểm tin về thuế - 08 Tháng 10/2018

8 October 2018
Nghị định 119/2018 / NĐ-CP về hóa đơn điện tử cuối cùng đã được Chính phủ phê duyệt và chính thức phát hành vào ngày 12 tháng 9 (có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2018). Nghị định 119 về hóa đơn điện tử bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp từ ngày 1 tháng 11 năm 2020.

Điểm tin về thuế - Tháng 8/2018

17 September 2018
RSM Việt Nam cập nhật một số hướng dẫn gần đây của Cơ quan chức năng về: Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật chuyển giao công nghệ Dự thảo Nghị định lần thứ 4 quy định về hóa đơn điện tử Để biết thêm chi tiết: Tải bản tin tại đây

Pages

BẠN CẦN HỖ TRỢ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại

TPHCM: +84 28 3827 5026

Hà Nội: +84 24 3795 5353

Đà Nẵng: +84 23 6730 0020

hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

Liên hệ