Tin nhanh về thuế

Nghị định 52/2021/ND-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021

26 April 2021
Ngày 19/04/2021 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021. Nghị định này chính thức có hiệu lực vào ngày ký.

Nghị định mới số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế 2019

19 March 2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (Sau đây gọi tắt là “Nghị định 126”) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế 2019. Nghị định này bao gồm 9 chương và 44 điều, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2020.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

17 March 2021
Theo quy định mới tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, Tổng Cục Thuế đưa ra một số lưu ý đối với việc khai quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân (“TNCN”) năm 2020.

Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP

2 December 2020
Ngày 05 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP về quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định 132/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020

23 July 2020
Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế Thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020 cho doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng. Vui lòng theo liên kết dưới đây để nhận bản tin của chúng tôi.

Nghị định 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”)

6 July 2020
Ngày 24 tháng 06 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (sau đây gọi tắt là Nghị định 68). Nghị định 68 có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2019.

Pages

BẠN CẦN HỖ TRỢ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại

TPHCM: +84 28 3827 5026

Hà Nội: +84 24 3795 5353

Đà Nẵng: +84 23 6730 0020

hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

Liên hệ