Tin nhanh về thuế

Nghị định 49/2022/NĐ-CP

26 August 2022
Ngày 29/07/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế giá trị gia tăng (GTGT) của  Nghị định số 209/2013/NĐ-CP.

Nghị định 41/2022/NĐ-CP

4 July 2022
Ngày 20/06/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế GTGT.

Quyết định số 508/QĐ-TTg – phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế năm 2030

2 June 2022
Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.

Nghị định 52/2021/ND-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021

26 April 2021
Ngày 19/04/2021 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021. Nghị định này chính thức có hiệu lực vào ngày ký.

Nghị định mới số 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế 2019

19 March 2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (Sau đây gọi tắt là “Nghị định 126”) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế 2019. Nghị định này bao gồm 9 chương và 44 điều, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2020.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

17 March 2021
Theo quy định mới tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, Tổng Cục Thuế đưa ra một số lưu ý đối với việc khai quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân (“TNCN”) năm 2020.

Pages

BẠN CẦN HỖ TRỢ?

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại

TPHCM: +84 28 3827 5026

Hà Nội: +84 24 3795 5353

Đà Nẵng: +84 23 6730 0020

hoặc gửi câu hỏi, ý kiến hoặc lịch hẹn của bạn với chúng tôi.

Liên hệ