Tầm nhìn đến năm 2022

Tầm nhìn và chiến lược tự tin tiến đến tương lai

 

vision.png

Tầm Nhìn Của chúng tôi

Được công nhận là Nhà tư vấn uy tín trên thị trường toàn cầu

Mục đích của chúng tôi

Mang lại giá trị của sức mạnh của việc thấu hiểu đến với khách hàng, đồng nghiệp và cộng đồng của chúng tôi

chiến lược của chúng tôi

Tại RSM, bốn nguyên lý chính của chiến lược cho phép chúng tôi hoàn thành mục đích và đạt được tầm nhìn phù hợp với các giá trị cốt lõi của mình:

  • Mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng - RSM Client Experience
  • Tập trung vào thị trường hạng trung - Middle Market
  • Trao quyền cho đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết - Passionate Teams
  • Xây dựng cộng đồng đặt niềm tin vào thương hiệu RSM - Communities

Giá trị của chúng tôi

Năm giá trị cốt lõi của RSM là nền tảng cho và văn hóa công ty của chúng tôi: Tôn trọng, Liêm chính, Cộng tác, Vượt trội và Trách nhiệm.