Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo

Những quy định chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cần lưu ý

28 May 2021
Để có thể áp dụng IFRS đúng cách, các công ty cần tuân thủ các quy định IFRS cụ thể. Việc không thực hiện đúng các quy định này có thể dẫn đến thiếu sót trong việc lập báo cáo tài chính và không đáp ứng được các yêu cầu kiểm toán.

Công cụ tài chính - Những điều cơ bản

13 January 2021
Những điều cơ bản liên quan đến công cụ tài chính là gì? Một công cụ tài chính được định nghĩa là bất kỳ hợp đồng nào làm phát sinh một: Tài sản tài chính của một đơn vị và Công cụ nợ hoặc công cụ vốn của một đơn vị khác Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải về bản tin đầy đủ của chúng tôi.

Phân loại nợ ngắn hạn và dài hạn (Sửa đổi chuẩn mực IAS 01)

10 November 2020
Vào ngày 23/01/2020, IASB ban hành văn bản sửa đổi chuẩn mực IAS 01 nhằm điều chỉnh và làm rõ định nghĩa về nợ ngắn hạn và dài hạn cho phù hợp với thực tế. Những sửa đổi trong chuẩn mực sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Xác định lãi suất biên đi vay theo IFRS 16

13 October 2020
Vào ngày bắt đầu thuê, bên thuê phải đo lường khoản phải trả tiền thuê theo giá trị hiện tại của các khoản tiền thuê chưa được thanh toán. Các khoản thanh toán thuê sẽ được chiết khấu bằng cách sử dụng lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê, nếu tỷ lệ đó có thể được xác định một cách dễ dàng.

Đánh giá tính trọng yếu khi lập và trình bày báo cáo tài chính

18 September 2020
Tính trọng yếu đóng một vai trò quan trọng khi lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC), do đó việc áp dụng không phù hợp khái niệm trọng yếu sẽ là nguyên nhân dẫn đến việc trình bày quá nhiều thông tin không trọng yếu trên BCTC.

Ảnh hưởng của COVID-19 đến việc lập, trình bày và phê duyệt BCTC

11 August 2020
Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, gây khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Điều này dẫn đến một vài vấn đề cần lưu ý trong việc lập, trình bày và phê duyệt BCTC. Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải về bản tin đầy đủ của chúng tôi.

Điểm Tin Về IFRS - Tháng 07/2020

10 July 2020
Sự thay đổi của điều khoản thanh toán do ảnh hưởng dịch COVID-19 có cần phải sửa đổi hợp đồng thuê không. Chúng ta đã nhận thấy được có những thay đổi về điều khoản thanh toán tiền thuê đã xảy ra hoặc dự kiến sẽ xảy ra do hậu quả của đại dịch COVID-19 dẫn đến hợp đồng thuê và việc ghi nhận kế toán có thể được sửa đổi.

Tổng quan về thu nhập toàn diện khác

1 June 2020
Định nghĩa theo IAS 01: Các khoản mục thu nhập và chi phí (bao gồm các điều chỉnh do tái phân loại) không được ghi nhận trong báo cáo lãi, lỗ theo quy định hoặc được cho phép bởi các IFRS khác. Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

Đo lường giá trị hợp lý

8 May 2020
Chuẩn mực kế toán quốc tế số 13 Hiệu lực từ 01/01/2013 Ngày 16 tháng 03 năm 2020, Bộ tài chính đã chính thức phê duyệt đề án “Áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam” cho thấy quá trình hội nhập sâu rộng, nhất là trong lĩnh vực kế toán. Vui lòng theo liên kết dưới đây để tải xuống bản tin của chúng tôi.

Điểm tin về IFRS - Tháng 03/2020

26 March 2020
Chính thức phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam.

IAS 36 – lỗ tổn thất tài sản

2 January 2020
Mục tiêu của IAS 36 – Lỗ tổn thất tài sản là nhằm đảm bảo rằng tài sản của doanh nghiệp không được ghi nhận với giá trị cao hơn giá trị có thể thu hồi được.

IAS 41 - Kế toán nông nghiệp

20 November 2019
Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, mặc dù vậy, cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có Chuẩn mực kế toán định nghĩa các khái niệm kế toán cơ bản trong lĩnh vực nông nghiệp cụ thể như trồng trọt, các hướng dẫn liên quan đến kế toán trồng trọt còn ít và không cụ thể.

Điểm tin về IFRS - Tháng 09/2019

30 September 2019
IFRS 15 – Hạch toán kế toán liên quan đến phiếu quà tặng trong các doanh nghiệp bán lẻ & Điểm khác biệt với IAS 18, Thông tư 200/2014/TT-BTC IFRS 15 hướng dẫn cách ghi nhận và phân bổ giá giao dịch cho các doanh nghiệp bán lẻ phù hợp hơn những hướng dẫn trước đây cũng như Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Bản tin về Kiểm toán - Ấn bản số 1

25 June 2019
Đây là bản tóm tắt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế vào Việt Nam và ghi nhận chi phí vận chuyển trong trường hợp vận chuyển hàng từ kho nhà cung cấp trực tiếp cho khách hàng tại Việt Nam. Vui lòng đọc thêm để biết tổng quan về một số vấn đề đáng chú ý tại Việt Nam và sự ảnh hưởng của nó đến doanh nghiệp của bạn.