RSM Vietnam Homepage
RSM Vietnam Homepage
RSM Vietnam Homepage

RSM - ĐÍCH ĐẾN TOÀN CẦU CHO DỊCH VỤ KIỂM TOÁN, THUẾ VÀ TƯ VẤN CỦA DOANH NGHIỆP

VỀ RSM 

RSM là Mạng lưới mạnh mẽ gồm các chuyên gia về tư vấn, thuế và đảm bảo với văn phòng trên khắp thế giới. Là một tập thể gắn kết, chúng tôi cùng chia sẻ các kỹ năng, kiến thức chuyên sâu và tài nguyên, cũng như cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về doanh nghiệp. 

Tìm hiểu thêm

Trang chủ

Quốc gia

Chúng tôi có trụ sở tại 120 quốc gia và có mặt trong 40 trung tâm tài chính lớn hàng đầu trên toàn thế giới.

Trang chủ

Nhân viên

Chúng tôi có hơn 57.000 nhân viên trên toàn cầu.

Trang chủ

Văn phòng

Chúng tôi có hơn 830 văn phòng trên khắp Châu Mỹ, Châu Âu, khu vực Trung Đông - Bắc Phi, Châu Phi và Châu Á-Thái Bình Dương.

Liên hệ với chúng tôi

Trang chủ

Dịch vụ và năng lực

Khám phá toàn bộ dịch vụ của chúng tôi

Trang chủ

Ngành kinh tế

Ngành nghề của quý vị, mối quan tâm của chúng tôi

Trang chủ

Trao đổi với chuyên gia

Ý tưởng và kiến thức cho doanh nghiệp