Wat houdt de CSRD in?

De Europese Unie heeft een stevige ambitie neergezet: als eerste continent klimaatneutraal en volledig circulair zijn. De CSRD is onderdeel van de Green Deal en heeft als doel om bedrijven te stimuleren om te verduurzamen en hen voor te bereiden op de nieuwe economie. Al is de deadline voor de verplichting in februari 2022 uitgesteld van boekjaar 2023 naar boekjaar 2025, is het verstandig om toch tijdig te beginnen met uw voorbereidingen. Nieuwe ontwikkelingen zullen op deze pagina toegevoegd worden.

De CSRD verplicht ondernemingen binnen de Europese Unie om ecologische, sociale en governance (ESG) risico’s in kaart te brengen en duurzaamheidsinformatie te verschaffen aan haar stakeholders. Deze informatie moet vanaf boekjaar 2025 worden opgenomen in het bestuursverslag en worden getoetst door een externe partij. Om aan deze toetsing te kunnen voldoen is tijdige voorbereiding vereist.

Bedrijven moeten voldoen aan de vereisten van de CSRD als ze groot van omvang zijn. Dit zijn bedrijven als ze twee van de volgende drie criteria raken: meer dan € 40 miljoen omzet, € 20 miljoen balanstotaal en/of 250 FTE. Al zijn middelgrote en kleine ondernemingen minimaal tot boekjaar 2026 vrijgesteld van de CSRD zullen zij wel te maken krijgen met eisen van hun CSRD-plichtige ketenpartners.

De Europese Unie heeft na haar consultatieronde de CSRD op een aantal vlakken aangepast. De belangrijkste aanpassing is het uitstel van de implementatiedatum voor grote bedrijven van 2023 naar 2025. Dit geeft deze bedrijven 2 jaar extra tijd om zich voor te bereiden op de ingrijpende gevolgen van de CSRD. Hiermee ontstaat er ruimte om een gedegen ESG strategie te ontwikkelingen en te implementeren, de ESG risico’s te identificeren, te monitoren en ESG-prestaties te rapporteren. Hiermee wordt niet alleen aan de CSRD voldaan, het stelt bedrijven ook in staat om goed om te gaan met ESG risico’s en kansen.

Het kan veel tijd kosten om dit proces te doorlopen. Zo moet u om de materialiteit vast te stellen de wensen van uw stakeholders in kaart brengen, externe risico’s analyseren en uw impact op maatschappij en milieu definiëren. Het is daarom verstandig zo snel mogelijk te starten met een gap analysis zodat u inzicht krijgt in de stappen die u nog moet ondernemen. RSM ondersteunt u graag in het proces om aan de CSRD te voldoen.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Meer weten over de vereisten van de CSRD, hoe u hieraan kunt voldoen en hoe u hier voordelen uit kunt halen? Laat uw gegevens achter en download de 'whitepaper CSRD van RSM’.

Met dit formulier vragen wij uw contactgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.
Met dit formulier vragen wij uw contactgegevens zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden worden nooit aan derden verstrekt. Zie onze Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.
Meer informatie?

Heeft u vragen over de CSRD of wat deze voor u betekent? Neem dan contact op met:

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

David Boekel
+31 (0) 20 635 20 00
[email protected]

NBA HELPT Webinar: CSRD - klaar voor de start

Op donderdag 3 november 2022 organiseerde het NBA Helpt een Webinar met deze keer als onderwerp: CSRD. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn waarin staat dat steeds meer bedrijven vanaf 2024 verplicht worden te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. De Europese Unie heeft de richtlijn in april 2021 gepubliceerd, en er zal in het najaar van 2022 in het Europees Parlement over het wetsvoorstel stemmen. Dit NBA Helpt Webinar stond gepland kort na deze stemming zodat iedereen meteen op de hoogte is van de allerlaatste stand van zaken.

Host Gerrit Heijkoop gaat met verschillende sprekers in gesprek over dit onderwerp. Één van deze sprekers was onze RSM-collega David Boekel. Bekijk het Webinar via de video!