Strategy & Sustainability Consulting van RSM helpt internationaal opererende bedrijven met het ontwerpen, herijken of herformuleren van hun business strategie. Wij helpen onze klanten met een veelheid aan zaken zoals business transformaties, het ontwerpen van organisatiemodellen, het vergroten van de effectiviteit van de supply chain en uiteraard de verduurzaming van een onderneming en alles wat daarbij komt kijken.

De wereld zit in een transitie naar een duurzame economie die klimaatneutraal is, waarin grondstoffen worden hergebruikt en diversiteit centraal staat. Ook bedrijven zullen hun bijdrage moeten leveren om onze aarde leefbaar te houden voor de volgende generaties. Door strengere wetgeving, disruptieve innovaties en een groeiende vraag van klanten en werknemers is het niet meer de vraag óf u gaat verduurzamen, maar op welke manier u dit gaat aanpakken. Bij het leiden van een bedrijf is de dagelijkse operatie slechts een deel van het werk. Vooruitkijken, groeiambities definiëren en plannen maken zorgen ervoor dat uw bedrijf niet alleen vandaag goed draait, maar ook een mooie toekomst tegemoet gaat.

Zoekt u een onderbouwing van uw plannen en visie, of juist inspiratie welke ‘next steps’ juist bij uw bedrijf passen? Wilt u uw positieve impact vergroten? Schakel dan onze specialisten van RSM Business Consulting in. Want met een goed doordachte duurzaamheidsstrategie en effectieve verslaglegging verbetert u niet alleen uw sociale en maatschappelijk impact, het draagt ook bij aan uw bedrijfsprestaties.

Onze consultants zijn experts in het onderbouwen en doorrekenen van plannen en ambities, om zo te komen tot een betrouwbare vooruitblik naar uw stralende toekomst. We kunnen de toekomst misschien niet voorspellen, maar we zorgen er wel voor dat u de consequenties van uw visie en beleidskeuzes kunt overzien.
 

RSM helpt u graag met:

De ESG Rapid Assessment van RSM is ontworpen om in uw ESG-traject te passen. Het stelt u in staat om uw ESG-mandaat te formaliseren en af te stemmen op uw bedrijfswaarden, uw huidige mogelijkheden om ESG-informatie te volgen en erover te rapporteren vast te stellen en het specifieke pad te bepalen om uw programma te versterken.

Het opstellen van een ESG-rapportage kan een hele klus zijn en vraagt soms om extra ondersteuning. RSM is ervaren in het ontwikkelen van ESG-, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheids- en impactrapportages voor organisaties, ongeacht uw omvang, bedrijfstak of ESG-volwassenheid.

RSM's benadering van ESG due diligence is geworteld in de sector. Wij maken gebruik van ons uitgebreide netwerk van sectoranalisten om inzicht te verschaffen in trends en concurrentielandschappen om significante en materiële ESG-risico's in verband met transacties te identificeren, de toereikendheid van de overweging en prijsstelling van ESG-risico's te beoordelen en aanbevelingen te doen voor risicobeperkende inspanningen.

Technologie kan nieuwe mogelijkheden verbeteren of introduceren, capaciteit vrijmaken en de integratie van ESG in uw operationele processen versnellen. Bij ESG is er echter geen pasklare technologische oplossing. RSM hanteert een collaboratieve, leveranciers agnostische aanpak om de meest waardeverhogende en passende ESG-technologieoplossingen te bepalen.

De audit-, risico- en ESG-teams van RSM werken samen om te beoordelen of de processen, systemen en controles van uw organisatie de nauwkeurige, volledige en betrouwbare rapportage van ESG-informatie ondersteunen.

Niet alle bedrijven zijn klaar om een Chief Sustainability Officer (CSO) in dienst te nemen - maar kunnen wel profiteren van de waarde van hun expertise. Met onze CSO Outsourcing Services werken onze ervaren professionals met u samen om uw ESG-strategieën te ontwikkelen en te implementeren, zodat u uw doelstellingen kunt bereiken zonder afgeleid te worden en uw team zich kan blijven concentreren op de kernactiviteiten van uw bedrijf.

De ESG Counseling sessies bouwen voort op de bestaande 'ESG-fundering' van uw bedrijf; de aanwezige expertise, volwassenheid en de bestaande initiatieven. Kennis over belangrijke ESG-ontwikkelingen wordt overgedragen, de implicaties besproken en concrete vervolgstappen worden bepaald. Ook creëren deze sessies commitment bij de juiste belanghebbenden binnen uw bedrijf.

Meer weten over de vereisten van de CSRD, hoe u hieraan kunt voldoen en hoe u hier voordelen uit kunt halen?

Strategy & Sustainability Consulting

De CSRD verplicht ondernemingen binnen de Europese Unie om ecologische, sociale en governance (ESG) risico’s in kaart te brengen en duurzaamheidsinformatie te verschaffen aan haar stakeholders. Deze informatie moet vanaf boekjaar 2025 worden opgenomen in het bestuursverslag en worden getoetst door een externe partij. Om aan deze toetsing te kunnen voldoen is tijdige voorbereiding vereist.

Meer informatie vind u op onze speciale CSRD-pagina

Beluister de podcasts van onze specialisten:

RSM Podcast | Voice of ESG | Interprenting governance, culture & compliance

Suzanne de Boer-Verheij & Roland Notermans | Verhouding RvC en Compliance Officer

 

 

Wilt u weten wat de consultants van RSM voor u en uw bedrijf of organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met: