RSM Sverige
Languages

Languages

Avgörande att RSM finns i flera nordiska länder när kunden valde revisionsbyrå

rsm-hemsida-case-2.jpg

Petter Holmberg är VD för Geomatikk Sverige. Företaget ser till att samhällsviktig infrastruktur hålls intakt när det grävs i marken runt om i landet. I förlängningen innebär det att du som privatperson eller företag slipper många av de potentiella driftstörningar för exempelvis el- eller teleförbindelser som kan uppstå när en ledning i marken går av. Företaget med dotterbolag omsätter drygt 270 miljoner kronor och har 320 anställda.

Vilka uppgifter anlitar ni RSM till i dagsläget?
– Allt kring revision. Vi är ett svenskt bolag med dotterbolag som ingår i en nordisk företagsgrupp och använder RSM även i Norge, så RSM används också för koncernändamål. 

Hur kan man bäst beskriva Geomatikks verksamhet?
– Vi skyddar samhällsviktig infrastruktur från att skadas i samband med markarbeten. Alla stora el- och telebolag har en stor del av sina nät nedgrävda och samtidigt grävs det överallt hela tiden. Då behöver de skydda sin infrastruktur genom att veta var den finns. Den tjänsten utför vi åt dem. Vi skyddar samhället och tredje man från driftstörningar som exempelvis innebär att privatpersoner inte kan använda sitt bredband eller att ett sjukhus blir av med sin elförsörjning.

Vilka fördelar ser du i att arbeta med RSM?
– Ett skäl till att vi valde RSM i Sverige var att vi redan hade dem i Norge. Våra ägare tycker att det är smidigt att RSM kan prata med varandra bakom kulisserna samt att de har koll på hur det funkar i Geomatikk-gruppen över landsgränserna. Det finns både mindre och billigare aktörer i revisionsbranschen, men storleken och att RSM är representerade i Norge var viktigt för oss. 

Hur är känslan i kontakten med RSM?
– Jag har en god relation och dialog med Karl Andersson, som är vår huvudrevisor i Sverige. Dyker det upp något svårt så ringer jag honom. Om jag mejlar får jag svar någon halvtimme efter jag skickat frågan, och det är önskat. 

På vilket sätt är RSM ett stöd för er när det gäller att utveckla och se långsiktigt på verksamheten?
– Det finns kontinuitet kring vilka människor vi umgås med på RSM, vilket är väldigt viktigt. Det gör att vi slipper börja om varje år och är en stor plusfaktor. RSM har utvecklat kunskap och insikt i vilken kultur vi har, vilka vi är och inte minst vad vi gör. 

How can we help you?

You are always welcome to contact us at one of our offices in Sweden. Telephone Numbers can be found under "Contact" in the main menu.

Email us

our staff

our offices