Sverige
Språk

Språk

Revision

Revisionstjänster för ditt företags välmående

Revision handlar om att skapa trygghet, såväl i små som stora bolag. Vi utför en oberoende revision med hjälp av våra kunniga och erfarna revisorer – alltid i nära samarbete med dig som kund där vi proaktivt följer ditt företags ekonomi för att finna de bästa lösningarna, på både kort och lång sikt.

Kvalitetssäkrade revisorer med kunden i fokus

RSM:s revisorer är kvalitetssäkrade och har bred erfarenhet från en mängd olika företag och branscher. Vi vill fungera som ditt naturliga bollplank i ekonomiska frågor, som underlättar när du fattar viktiga affärsbeslut.

Huvudansvarig revisor är alltid aktivt närvarande och involverad i alla sina uppdrag. Vi har låg personalomsättning, vilket innebär att våra kunder kan behålla samma kontaktpersoner under många år. På så vis får revisor och kund goda möjligheter att utvecklas tillsammans.

Våra revisorers arbete blir ett kvitto gentemot myndigheter, banker, leverantörer och kunder, att det är god ordning på ditt företags ekonomi och din organisation. Detta leder till snabbare kreditbeslut, lägre kreditkostnader och att fokus i affärsrelationerna kan läggas på själva affären.

Våra styrkor inom revision:

  • Hög närvaro av huvudansvarig revisor
  • Kontinuitet i bemanningen
  • Medarbetarna utvecklas med kunden
  • Hög tillgänglighet - 24 timmars kontaktgaranti
  • Medarbetarnas engagemang och proaktivitet

Så arbetar vi med revision

Att huvudansvarig revisor är involverad i planering och utförande av revisionsuppdraget är såväl en del av vår filosofi som vårt dagliga arbete .
Detta säkerställer:

  • Snabb och effektiv kommunikation mellan bolagets ledning och ansvarig revisor.
  • Effektiv projektledning innebärande rätt fokus, på rätt områden, i rätt tid.
  • Omedelbar tillgänglighet till vår expertis närhelst ni behöver denna.

Att finnas tillgängliga och ge snabba och korrekta svar är en del av vårt löfte till dig som kund. Då vi vill skapa bekymmersfrihet i din vardag utlovar vi en
24-timmars kontaktgaranti. Det ska vara lätt att nå sin revisor med frågor – stora som små.

Kontinuitet i revisionsteamet

Vi strävar alltid efter att ha samma revisionsteam på uppdraget under hela mandatperioden. Detta medför att vi kan arbeta med högsta möjliga effektivitet i vår revision då revisionsteamet över tiden lär känna bolagets verksamhet, affärsprocesser, utmaningar och behov.

Globalt nätverk

Vi har ett nära samarbete med revisorer, skattejurister och redovisnings-
konsulter världen över varför ni snabbt kommer i kontakt med rätt person i det land där ni har intressen.

På alla våra kontor i världen arbetar vi utifrån en gemensam kvalitetsstandard. Det internationella nätverket medför dessutom att vi redan från start har fastställda strukturer för planering, genomförande och rapportering av revisionsuppdrag. Detta gör att minimal tid spenderas på koordinering och rapportering av revisionen, vilket ni kan ha nytta av om ni i framtiden öppnar kontor utanför landets gränser.

Kontakta ditt lokala RSM kontor för mer information om våra tjänster inom revision.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››