Revision

Revision handlar om att skapa trygghet. Med hjälp av våra kunniga och erfarna revisorer utför vi en oberoende revision där vi proaktivt följer ditt företags ekonomi för att finna de bästa lösningarna, både på kort och lång sikt och alltid i nära samarbete med dig som kund.

Kunden i fokus

RSM:s revisorer är kvalitetssäkrade och har bred erfarenhet från en mängd olika företag och branscher. Vi anser att nyckeln till en effektiv revision är god kommunikation mellan revisor och bolag. Vi vill fungera som ditt naturliga bollplank i ekonomiska frågor, som underlättar när du fattar viktiga affärsbeslut.

Tillgänglighet

Huvudansvarig revisor är alltid närvarande och involverad i alla sina uppdrag, vilket skapar goda möjligheter för revisor och  kund att utvecklas tillsammans. 

Detta säkerställer:

  • Snabb och effektiv kommunikation mellan bolagets ledning och ansvarig revisor.
  • Effektiv projektledning innebärande rätt fokus, på rätt områden, i rätt tid.
  • Omedelbar tillgänglighet till vår expertis närhelst ni behöver denna.

Att finnas tillgängliga och ge snabba och korrekta svar är en del av vårt löfte till dig som kund

Då vi vill skapa bekymmersfrihet i din vardag utlovar vi en 24-timmars kontaktgaranti. Det ska vara lätt att nå sin revisor med frågor – stora som små.

Kontinuitet i revisionsteamet

Vi strävar alltid efter att ha samma revisionsteam på uppdraget under hela mandatperioden. Det medför att vi kan arbeta med högsta möjliga effektivitet i vår revision då revisionsteamet, över tiden, lär känna såväl er verksamhet och era affärsprocesser som era  utmaningar och behov.

Våra styrkor inom Revision​
- Hög närvaro av huvudansvarig revisor
- Kontinuitet i bemanningen
- Medarbetarna utvecklas med kunden
- Medarbetarnas engagemang och proaktivitet
- Hög tillgänglighet - 24-timmars kontaktgaranti

Globalt nätverk

Tack vare vårt globala nätverk kan vi snabbt se till att ni kommer i kontakt med revisorer, skattejurister och redovisningskonsulter i det land där ni har intressen.

Samtliga RSM-kontor i världen arbetar utifrån en gemensam kvalitetsstandard, vilket innebär att vi redan från start har fastställda strukturer för planering, genomförande och rapportering av revisionsuppdrag.  På så sätt spenderas minimal tid på koordinering och rapportering av revisionen, vilket ni kan ha nytta av om ni i framtiden öppnar kontor utanför landets gränser.

Kontakta gärna ditt lokala RSM kontor för mer information om våra tjänster inom revision.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital och RSM kan stötta dig i den spännande omställningen som digitaliseringen innebär. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››