RSM Sverige
Språk

Språk

Revision

Revisionstjänster för ditt företags välmående

Revision handlar i långa loppet om att skapa trygghet, såväl i små som stora bolag. Vi utför en oberoende revision med hjälp av våra skickliga och erfarna revisorer – alltid i tätt samarbete med dig som kund där vi proaktivt följer ditt företags ekonomi för att finna de bästa lösningarna på både kort och lång sikt.

Kvalitetssäkrade revisorer med kunden i fokus

RSM:s revisorer är kvalitetssäkrade och har bred erfarenhet från en mängd olika företag och branscher. Vi vill fungera som ditt naturliga bollplank i ekonomiska frågor, som underlättar för dig att fatta viktiga affärsbeslut.

Huvudansvarig revisor är alltid aktivt närvarande och tätt involverad i alla sina uppdrag. Vi har låg personalomsättning, vilket innebär att våra kunder kan behålla samma revisor under många år. På så vis får revisor och kund goda möjligheter att utvecklas tillsammans.

Våra revisorers arbete blir också ett kvitto gentemot myndigheter, banker, leverantörer och kunder att det är god ordning på ditt företags ekonomi och din organisation, vilket leder till snabbare kreditbeslut, lägre kreditkostnader och att fokus i affärsrelationerna kan läggas på själva affären.

Våra styrkor inom revision:

  • Hög närvaro av huvudansvarig revisor
  • Kontinuitet i bemanningen
  • Medarbetarna utvecklas med kunden
  • Hög tillgänglighet - 24 timmars kontaktgaranti
  • Medarbetarnas engagemang och proaktivitet

Så arbetar vi med revision

Det är såväl en del av vår filosofi som vårt dagliga arbete att huvudansvarig revisor är inblandad i planering och utförande av revisionsuppdraget. Detta säkerställer:

  • Snabb och effektiv kommunikation mellan bolagets ledning och vald revisor.
  • Effektiv projektledning innebärande rätt fokus på rätt områden, i rätt tid.
  • Omedelbar tillgänglighet till vår expertis närhelst ni behöver denna

Vi har 24 timmars kontaktgaranti, vilket innebär att ni aldrig behöver vänta på att få kontakt med vår expertis. Det ska vara lätt att nå sin revisor med frågor – stora som små – och du som kund ska alltid snabbt kunna få kontakt med huvudansvarig revisor eller våra seniora medarbetare på uppdragen.

Det är den huvudansvarige revisorn eller en revisionsansvarig medarbetare som är kundens huvudkontakt och bollplank.

Kontinuitet i revisionsteamet

Vi strävar alltid efter att ha samma revisionsteam på uppdraget under hela mandatperioden. Detta medför att vi kan arbeta med högsta möjliga effektivitet i vår revision då revisionsteamets medlemmar över tiden lär känna bolagets verksamhet, affärsprocesser, utmaningar och behov.

Förbättringsförslag

Vi kommer att ger er feedback avseende eventuella svagheter eller brister vi identifierat samt ge er förbättringsförslag baserade på vår erfarenhet från andra kunder i liknande bransch som er. Genom vårt nära samarbete med våra kunder skapar vi möjlighet att vara proaktiva så att vi kan leverera bra lösningar inom t.ex. skatterelaterade områden.

RSM på det internationella planet

Vi har personlig kontakt med både revisorer, skattejurister och redovisnings-konsulter världen över varför ni direkt kommer i kontakt med rätt person i det land där ni har intressen.

Internationellt arbetar vi utifrån en gemensam kvalitetsstandard och det befintliga nätverket medför dessutom att vi redan från start har fastställda strukturer för planering, genomförande och rapportering av revisionsuppdrag. Detta gör att minimal tid spenderas på koordinering och rapportering av revisionen, vilket ni kan ha nytta av om ni i framtiden öppnar kontor utanför landets gränser.

Kontakta gärna ditt lokala RSM kontor för mer information om våra tjänster inom revision.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››