Revision med kunden i fokus

RSM:s revisorer är kvalitetssäkrade och har bred erfarenhet från en mängd olika företag och branscher. Vi anser att nyckeln till en effektiv revision är god kommunikation mellan revisor och bolag. Vi vill fungera som ditt naturliga bollplank i ekonomiska frågor, som underlättar när du fattar viktiga affärsbeslut.

Tillgänglighet

Huvudansvarig revisor är alltid närvarande och involverad i alla sina uppdrag, vilket skapar goda möjligheter för revisor och  kund att utvecklas tillsammans.

Detta säkerställer:

  • Snabb och effektiv kommunikation mellan bolagets ledning och ansvarig revisor.
  • Effektiv projektledning innebärande rätt fokus, på rätt områden, i rätt tid.
  • Omedelbar tillgänglighet till vår expertis närhelst ni behöver denna.

Globalt nätverk 

Tack vare vårt globala nätverk kan vi snabbt se till att ni kommer i kontakt med revisorer och skattejurister i det land där ni har intressen. 

Samtliga RSM-kontor i världen arbetar utifrån en gemensam kvalitetsstandard, vilket innebär att vi redan från start har fastställda strukturer för planering, genomförande och rapportering av revisionsuppdrag. På så sätt spenderas minimal tid på koordinering och rapportering av revisionen, vilket ni kan ha nytta av om ni i framtiden öppnar kontor utanför landets gränser.

 

HUR KAN VI HJÄLPA DIG? 

Hör av dig via formuläret nedan.