RSM Sverige
Languages

Languages

"Jag har hundra procent förtroende för RSM"

rsm-webb-fhbertling-20180425-a.jpg

Läs om vad VD:n för ett logistikföretag tycker om RSM
 
Anders Järkås är VD för logistikföretaget F.H. Bertling AB som är en del av den privatägda tyska Bertlingkoncernen. Göteborgskontoret grundades 1991 och är koncernens huvudkontor i Skandinavien. F.H. Bertling omsätter tillsammans med sitt dotterbolag, Bertling Enviro, över 600 miljoner kronor och har 35 anställda.
 
Hur kan man bäst beskriva er verksamhet?
–  F.H. Bertling i Sverige består av två affärsenheter, en där vi tar fram logistiklösningar för våra kunder och den andra där vi handlar med avfall och återvinningsbart material. Genom att ha ett stort fokus på att skapa värde för våra kunder och leverantörer kan vi driva och utveckla deras logistikprocesser. Vi strävar alltid efter att jobba i ett nära samarbete för att tillsammans kunna skapa logistik i världsklass. Vårt handelshus har därmed ett starkt logistiskt nätverk med sig och i kombination med en hög kvalitet på det material som köps och säljs tar vi fram konkurrenskraftiga lösningar till våra kunder inom avfallsmarknaden.  

Vilka uppgifter anlitar ni RSM till i dagsläget?
– Vi har varit kunder hos RSM sedan 2000 och anlitar dem löpande. Förutom det vanliga, revision och sådant, håller vi RSM informerade om vår verksamhet. F.H. Bertling jobbar till exempel mycket med utländsk valuta som ska bokföras på ett korrekt sätt, och när vi har frågor fungerar RSM som ekonomiska rådgivare så att vi håller oss uppdaterade gällande rådande lagar och förordningar. 

image009.jpg

Vilka fördelar ser du i att arbeta med RSM?
– Jag har hundra procent förtroende för RSM. De är extremt kunniga inom frågor som gäller ekonomi. Jag är mycket nöjd med deras expertis, där RSM inte bara  granskar, utan även guidar och kommer med goda råd. Vi har haft ett väldigt nära samarbete med RSM genom åren vilket har gett oss en högre och bredare kunskap än vad vi hade innan. 

Hur är känslan i den dagliga kontakten med RSM?
– Jag uppfattar RSM som mycket service minded. Det är inte bara det att man får snabba och korrekta svar, det görs också i en positiv anda och de skapar en trevlig atmosfär runt om dem. Om RSM inte omedelbart har svaret ser de till att ta reda på det i sitt nätverk.
– Vår revisor på RSM är dessutom någon vi verkligen kan lita på vilket är en nödvändighet. Det inger även ett stort förtroende att jag till exempel inte har någon aning om vilka hans övriga kunder är.
 
På vilket sätt är RSM ett stöd för er när det gäller att utveckla och se långsiktigt på verksamheten?
– RSM har varit med och breddat vår verksamhet. Vi ser dem inte bara som en revisor, utan också som en samarbetspartner vilket var en utav anledningarna att vi ville ha med dem när vi startade igång vårt dotterbolag. De har fyllt en viktig funktion i Bertling i Sveriges utveckling under de senaste åren.
– Vårt samarbete fungerar oerhört bra, det är alltid lätt med RSM.

How can we help you?

You are always welcome to contact us at one of our offices in Sweden. Telephone Numbers can be found under "Contact" in the main menu.

Email us

our staff

our offices