RSM Sverige
Languages

Languages

"RSM är både trevliga och sakkunniga"

image001.jpg

Läs om delägaren som rekommenderar RSM till affärsbekanta

Björn Sörmvall är tekniker på Supinator/Radings AB. Verksamheten består av grossistförsäljning av fot-, sjuk- och friskvårdsartiklar. Företaget, som Björn Sörmvall också är delägare i, omsätter drygt 20 miljoner kronor och har 10 anställda.

Vilka uppgifter anlitar ni RSM till i dagsläget?
– Vi gör löpande bokföring själva i företaget men tar hjälp av RSM vid årsbokslut och för att bolla olika myndighetskrav och ägarfrågor. Det känns tryggt att ha RSM att luta sig mot, de ger oss information, både om skatter men också om marknaden.
– Vi har anlitat RSM i ungefär 20 år. Det är alltså ett långt samarbete som vi har haft med vår revisor och jag litar fullt på honom i hans profession.

Vilka fördelar ser du med att arbeta med RSM?
– RSM är både trevliga och sakkunniga. Det är deras styrkor. Jag upplever dem som service minded och de svarar snabbt. Man får ett besked, helt enkelt. Och om inte vår revisor vet svaret själv så frågar han längre bak i organisationen.

På vilket sätt är RSM ett stöd för er när det gäller att utveckla och se långsiktigt på verksamheten?
– RSM är med oss i strategiska beslut, till exempel när vi gjorde en ägarförändring. Då gick RSM bredvid under hela resan och såg till att allt gjordes rätt, samt hittade lösningar som gav ekonomiska fördelar för alla parter.
– Jag brukar rekommendera RSM till affärsbekanta som behöver bra och trygg hjälp!

How can we help you?

You are always welcome to contact us at one of our offices in Sweden. Telephone Numbers can be found under "Contact" in the main menu.

Email us

our staff

our offices