RSM Sverige
Språk

Språk

"Alla kan lära sig att praktisera integritet"

rsm-webb-integritet-20190426.jpg

Serie: Resan mot Sveriges bästa arbetsplats

Integritet är tätt sammankopplat med förtroende och respekt. RSM håller värdeordet högt i relation till både kunder och kollegor, tycker revisorn Sofia Herlitz. 

För många innebär integritet att få tillåtelse till en egen sfär, som är skyddad mot intrång. På RSM är ordet synonymt med professionalitet. Kunden men också den anställda ska alltid känna sig trygg, respekterad och lyssnad på. Det är en inställning som genomsyrar vardagen. Men hur praktiserar medarbetarna bäst integritet i relation till kund och kollega? Och går det att lära sig? RSM har svaren. 

Förtroende och framgång
RSM har en noga utarbetad integritetspolicy för att alla kunder ska känna sig trygga. Där säkerställs att företagens uppgifter och data är i tryggt förvar. Sofia Herlitz ser vikten av att vinna förtroendet hos kunderna genom att både peka på principer och visa respekt i det fysiska mötet.
– Vi får stor insyn i verksamheter och tar ofta del av företagshemligheter. Kunden måste känna sig säker med oss. Med förtroende kommer framgång, säger hon. 

Sofia har jobbat på RSM i närmare fyra år och är en av många kompetenta, seriösa och pålitliga medarbetare. För henne är ordet också sammankopplat med etik och moral.
– Vi har det i oss på RSM. Det måste vi ha, eftersom vi verkar inom en bransch där rätt ska vara rätt. Det handlar om en slags inre kompass, säger hon. 

Läsa av på rätt sätt
Att värna om integritet i relation till sina kollegor i vardagen är också någonting att sträva efter. Att visa respekt för en medarbetares kunskap när man frågar om hjälp bidrar till att skapa ett trivsamt arbetsklimat. RSM:s många utvecklingsmöjligheter har en stark koppling till ordet integritet. Varje medarbetare uppmuntras till att skaffa sig de verktyg som behövs för att vara just professionell.
– Jag utvecklas själv genom en stigande ansvarskurva och vårt stora kunskapsutbyte kollegor emellan, säger Sofia.

Integritet handlar också om att vara en människokännare, vilket inte minst märks när det kommer till att prata om privatlivet. Det handlar om att läsa av, tror Sofia.
– Om någon ger uttryck för att den inte vill dela med sig, så får man respektera det. Det kan leda till bättre relationer och skapar bra förutsättningar för framtiden. Motparten ska känna sig bekväm, vare sig det handlar om kund eller kollega. Alla kan lära sig att praktisera integritet, avslutar Sofia.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››