RSM Sverige
Språk

Språk

"Coachen ska ha ett stort hjärta och stora öron"

rsm-webb-lindamatovic-20181203.png

Serie: Resan mot Sveriges bästa arbetsplats

RSM välkomnar alla medarbetarnas åsikter. Genom öppna dörrar och högt i tak, skapas ett klimat där det är lätt att prata med varandra. 

Medarbetarna är RSM:s största resurs, betonar Linda Matovic. Hon är delägare på RSM och ansvarig för redovisningsavdelningen på kontoret i Stockholm. Att söka engagemang och delaktighet i alla forum är något att eftersträva, säger hon. Ett öppet arbetsklimat förebygger också konflikter. Förmågan att lyssna in är någonting medarbetarna är måna om att bevara när företaget expanderar.
– Vi vill ha en miljö som tillåter att man är olika och skapar respekt för varandra. Vi bjuder alltid in till diskussion. Våra olikheter är vår styrka, säger Linda. 

Enkla och effektiva rutiner
Under en kurs i ledarskap fick Linda och de fem övriga deltagarna en tankeställare kring hur en uppenbart enkel situation kan uppfattas på olika sätt. Moderatorn målade upp ett fiktivt scenario: du promenerar på en gata och på andra sidan vägen ser du en bekant. Du vinkar men personen vinkar inte tillbaka. Hur reagerar du?
– Vi hade alla olika svar på den frågan, berättar Linda. Någon tänkte ”men hallå, vinka tillbaka då” och en annan kände sig dum och skyndade vidare. Vi reagerar inte alltid likadant, även om man kan tro det. På en arbetsplats måste man ge medarbetarna utrymme att få vara sig själva, säger Linda.
Om en konflikt skulle uppstå har RSM en struktur för hur den ska hanteras. Att våga prata direkt med personen är viktigt och om det inte skulle fungera finns en plan för vem medarbetaren kan vända sig till i respektive situation.
– Även om vi sällan har konflikter i organisationen är det viktigt att ha verktyg ifall de uppstår. Företaget växer och vi behöver enkla och effektiva rutiner, säger Linda. 

Stort hjärta och stora öron
På RSMs Stockholmskontor finns ett ”coach-system”, där varje medarbetare har en utsedd coach att vända sig till. Systemet ska även införas på Göteborgskontoret under våren 2019. Att ha en regelbunden dialog med någon du har förtroende för är viktigt ur alla aspekter. Som ny RSM-medarbetare blir du tilldelad en coach – inte att förväxla med fadder – som den enskilde kan bolla med- och motgångar med. Samtalen hjälper också medarbetaren att komma vidare och utvecklas i sina uppdrag.
– Under året hålls ett antal samtal där man går igenom den anställdes personliga mål. Coacherna är utbildade i att aktivt lyssna för att låta medarbetaren komma till tals. Det är viktigt att coachen har ett stort hjärta och stora ögon, säger Linda. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››